Hồ sơ
Bản đồ truy xuất
Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang
Nước mắm 584 Nha Trang
Mã GS1: 893512113
Mắt xích: Xưởng chế biến
Số điện thoại: 84.58.3881176 - 3883184
Số Fax: 84.58.3884442
Email: ts584nhatrang@vnn.vn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Khánh Hòa
Địa chỉ liên lạc: 584 Lê Hồng Phong, Nha Trang